dimecres, 26 de setembre de 2007

PRIMER PREMI TEATRE SONOR LOLAEl festival LOLA, dirigit i organitzat per Tramateatre conjuntament amb l’Ajuntament d’Esparreguera, aposta per les noves creacions, per l'experimentació i per formats que afavoreixin la investigació dramatúrgica; per aquest motiu i conjuntament amb Ràdio Esparreguera, i amb la intenció de fomentar les dramatúrgies sonores, convoca el premi de TEATRE SONOR DEL LOLA

BASES

PARTICIPANTS
Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin.
REQUISITS DELS TEXTOS
Els textos hauran de ser concebuts com a teatre sonor, per una durada màxima de 10 minuts.
Els textos han de dur implícit, i ben especificat, l'espai sonor.
Els textos presentats han de ser d’elaboració pròpia, inèdits, no estrenats públicament.
Pot ser una peça oberta amb la possibilitat d'ampliar-la.
Els textos podran ser d'un o més autors.
No s’admetrà més d'un text per persona o grup.
DATES DEL CONCURS
La convocatòria quedarà oberta a partir del 5 d’octubre de 2007, fins al 5 de novembre de 2007, data màxima per a l’entrega dels textos.
El resultat es donarà a conèixer el 17 de novembre de 2007, en directe, a través de ComRàdio, després de la presentació d’“Apocalipsi life”, de Raquel Tomàs, del programa d’AREA_TXT a ComRàdio d’Areatangent Estiu 07.
ENVIAMENT DELS TEXTOS
Els originals s'hauran de presentar, per duplicat, impresos a una cara, en DIN A4 o similar, i la lletra, del cos 12, a dos espais. Per tal de conservar l'anonimat dels autors, les obres s'han de presentar únicament amb l’anunciat del títol dins d'un sobre en el qual s'ha d'especificar clarament el mateix títol. En aquest sobre, a més dels textos, cal incloure-hi un altre sobre més petit, tancat i amb el títol, que ha de contenir les dades que se sol·liciten a continuació.
Títol de l'obra / Nom i cognoms
Adreça / Població / Telèfon
Correu electrònic / Breu currículum
Les obres s'han de remetre per correu certificat o lliurar-les personalment a Tramateatre, abans de les 12 de la nit, del 5 de novembre de 2007.
TRAMATEATRE
(Teatre Sonor del LOLA)
Av. Francesc Macià, 66
08292 Esparreguera
PREMIS
El jurat seleccionarà cinc textos entre els participants.
El primer rebrà la quantitat de 1.500 euros + la difusió de la peça, previ enregistrament, a través de ComRàdio. Serà una de les peces del programa AREA_TXT a ComRàdio d’Areatangent Estiu 08.
Les altres quatre peces seran enregistrades i se'n farà difusió a través de Ràdio Esparreguera.
JURAT
El jurat estarà format per personalitats del món del teatre i la ràdio.
RESULTAT
El resultat del jurat es farà públic el 17 de novembre de 2007, a través de ComRàdio, després de l’emissió de “Apocalipsi life”, de Raquel Tomàs, treball d’AREA_ TXT, una producció d’Areatangent, Temporada Alta, LOLA 2007, Festival de Barcelona Grec.
El mateix dia que es donarà a conèixer el resultat del jurat, Tramateatre el comunicarà als seleccionats telefònicament i en directe a través de ComRàdio.
L'ORGANITZACIÓ
L’organització es reserva el dret de publicar, o en aquest cas d’emetre a través de la ràdio, els textos seleccionats.
Els originals de les obres no seleccionades seran destruïts a partir de la notificació del resultat. Aquests exemplars no es tornaran, ni tampoc seran objecte de cap mena de correspondència.
ACCEPTACIÓ DEL PREMI
El premi no serà susceptible de canvis posteriors.
L’acceptació del premi pel guanyador implica expressament l'autorització a la organització del premi de Teatre Sonor del LOLA, a utilitzar els textos i al posterior enregistrament i difusió a través d’emissores de ràdio.
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases.
EXENCIONS
L’organització no es fa responsable de qualsevol conseqüència que pogués esdevenir del resultat del concurs, així mateix com de l’ús posterior dels textos per a la seva difusió a través d’emissores de ràdio.
www.tramateatre.com

dimecres, 5 de setembre de 2007

ORIOL TRAMVIA ENCETA LA TEMPORADA


Amb l'actuació d'Oriol Tramvia encetem la temporada.
Sí, amics el mític Oriol Tramvia, ens porta al Teatret el seu darrer espectacle “QUAN TU NO HI ETS” Poemàtica del segle XX en un espectacle de “cantautot“ i “rapsodalista”. Un espectacle amb textos de Salvat-Papasseit, Karl Valentin, Erik Satie, Oliverio Girondo, Albert Caeiro, Agustí Pons, Garcia Lorca, Pau Riba, Jaume Sisa, Salvador Espriu… i músiques d'Albert Pla, J. Strauss, Erik Satie, Charles Mingus, Vassilis Tsitsanis, Elàstica, Ramsey Lewis…
Al Teatret
13, 14, 15 i 16 de setembre de 2007
10 nit i diumenge 7 tarda